control panel

Postup při koupi bytu

zavřít text
 

I. Výběr bytu

Jednotlivé bytové jednotky (dále jen byty) z projektu .142 si lze vybrat následujícími způsoby:

  • na webových stránkách projektu www.142.cz
  • z katalogu bytů na osobní schůzce s makléři v sídle společnosti Real-Treuhand Reality s.r.o. na adrese Dlouhá 29, Praha 1

 

Zájem o podrobné podklady k Vámi vybrané bytové jednotce můžete projevit:

  • vyplněním formuláře umístěného na webových stránkách projektu
  • při osobní návštěvě v sídle společnosti Real-Treuhand Reality s.r.o.
  • telefonicky na tel. č. 731 125 515 nebo 224 816 891
  • e-mailem na adresu: sauerova@rt-reality.cz

 

Ke každému bytu je k dispozici:

  • 1 – 2  garážová stání – nezapočítáno v ceně  (počet GS záleží na velikosti bytu), není nutné koupit
  • 1 sklep – nezapočítáno v ceně (není nutné koupit)

 

II. Rezervační smlouva

Jakmile se rozhodnete pro koupi vybraného bytu, zašleme Vám návrh rezervační smlouvy, kde bude specifikován byt, sklep a garážové stání. Rezervační poplatek( záloha na kupní cenu je 200 000,- Kč) ve výši 200 000,- Kč je třeba uhradit do 5 pracovních dnů od podpisu rezervační smlouvy. Ve smlouvě je uveden i termín k uzavření podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Kupní smlouva), který je zpravidla do 2 měsíců od podpisu Smlouvy rezervační.

III. Financování koupě bytové jednotky

Financování kupní ceny vlastními prostředky:

Před podpisem Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky (kupní smlouvy) bude sepsána u advokátní kanceláře (notář, banka) Smlouva o úschově kupní ceny. Advokátní kancelář  (notář, banka ) uvolňuje finanční prostředky ve prospěch naší společnosti zpravidla po provedení vkladu příslušného vlastnického práva nového majitele do katastru nemovitostí. Podmínky pro uvolnění kupní ceny mohou být sjednány odlišně, záleží na konkrétní  dohodě.

Financování kupní ceny hypotečním úvěrem:

Banka, která Vám poskytuje úvěr, uvolňuje kupní cenu ve prospěch úschovního účtu zpravidla na základě předložení originálu podaného návrhu na vklad zástavního práva ve prospěch banky na příslušný katastr nemovitostí. Jako zástava je zpravidla použita převáděná bytová jednotka, tj. zástavní smlouvy podepisuje s bankou naše společnost jako aktuální vlastník převáděné bytové jednotky. Kupující se stává zástavním dlužníkem až v momentě účinků povolení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

V případě financování kupní ceny kombinací obou způsobů probíhají zpravidla paralelně oba postupy. Záleží na individuální dohodě.

IV. Kupní smlouva

Na základě podepsané Rezervační smlouvy a uhrazení rezervačního poplatku Vás vyzveme k uzavření Kupní smlouvy. Po složení finančních prostředků ve výši celé kupní ceny podáváme Návrh na vklad na Katastr nemovitostí. Zajistíme pro Vás bezplatně veškeré právní záležitosti, včetně úschovy peněz v advokátní úschově, které Vám nabízíme zcela zdarma u našeho spolupracujícího advokáta.

V. Předání bytové jednotky

Bytová jednotka Vám bude protokolárně předána do užívání v termínu dohodnutém oběma smluvními stranami, nejpozději však do 20 dnů po provedení vkladu vlastnického práva. Při předání bytu obdržíte veškeré klíče, dokument k převodu odběru elektrické energie, manuál k užívání bytu. Evidenční list s výší záloh na platby služeb pro dům a byt Vám bude doručen správcovskou firmou.  Správu domu zajišťuje společnost Green Lion.

 
předchozí obrázek následující obrázek
 

Contact us

Jméno *
Přijmení *
E-mail *
Telefon:
Vaše zpráva:
* required fields